HIV OCH KÖNSSJUKDOMAR

Syfilis

Syfilis är en relativt ovanlig bakterieinfektion som ansågs mer eller mindre utdöd fram till i början av 2000-talet. Men under de sista åren har den dykt upp igen och inte minst bland oss killar som har sex med killar.

Symptom

Syfilis ger inte några symptom i början. Man kan alltså ha infektionen utan att veta om det. Synliga symptom uppstår i form av ett litet sår som inte gör ont på eller vid könet, analen eller munnen och/ eller utslag på kroppen, feber, illamående och trötthet. Såren läker efter fyra till åtta veckor. Såren kan dock vara så små att man inte ser dem. Då såren läkt finns dock bakterierna kvar i kroppen, vilket betyder att det finns risk för att de överförs till andra. Man kan även få utslag på huden senare.

Sju till tio veckor efter de första såren kan man få nya symptom; feber och svullna lymfkörtlar hör till vanliga symptom. Det är dock inte säkert att man får några symptom alls, eller så kan de vara så lindriga att man inte märker dem. Dessa två första faser räknas som tidig syfilis och under denna tid är risken stor att infektionen överförs till andra vid sexuella kontakter.

Om man inte behandlar syfilis går infektionen så småningom in i den fas som kallas sen syfilis, och då kan infektionen ge skador på till exempel hjärta och hjärna. Vid behandling kan man förhindra vidare skada, men den skada som redan uppkommit blir bestående.

Överföring

Syfilis är en bakterie som överförs genom hudkontakt och sex, analt, vaginalt och oralt. Infektionen kan även överföras från mor till foster under graviditet. Även blodsmitta kan förekomma. Eftersom infektionen lätt överförs och då det kan vara svårt att veta om man har infektionen är det viktigt att testa sig regelbundet och att skydda sig vid sexuella kontakter genom att använda kondom. Tiden från det att man fått syfilis till det att infektionen syns i ett test är mellan tre veckor och tre månader. Ett syfilistest är ett blodprov och är alltid gratis.

Visar det sig att man har syfilis måste man delta i en så kallad smittspårning. För att kunna hitta fler som kanske har syfilis blir man ombedd att uppge vilka man har haft sex med på sista tiden. Det kan kännas lite konstigt men det är ett bra sätt att visa omtanke för de man haft sex med. Man ger dem en möjlighet att hålla koll på att de mår bra. Det är det här som är smittspårning – tråkigt ord, men en bra grej! Det kan gå till på flera olika sätt, antingen så får du höra av dig till din partner eller partners eller så gör mottagningen det. Är det mottagningen som gör det så skickar de oftast ut brev, i dessa brev finns ingen information om vem du är.

Syfilis botas med antibiotika eftersom infektionen orsakas av en bakterie. Infektionen läker ut om man följer behandling.

Var denna artikel värdefull?

Andra saker vi pratar om
BLOG

Puppy play

Puppy play Puppy Play är en form av rollspel och fetish inom BDSM-kulturen där utövarna tar sig an rollen av en hundvalp. Dessa kallas ofta för “Puppies” eller “Pups”, och…

Läs mer
BLOG

Sex, droger och samtalsstöd

Alla pratar om chemsex just nu känns det som. RFSL Stockholms bidrag till det är att vi har en samtalsmottagning för dig som använder droger, kanske i samband med sex.…

Läs mer
BLOG

SLAP!

Främlingar som träffas för att ge varandra en örfil! Straights. Queers. Se filmen här.

Läs mer