ALKOHOL_RÅDGIVNING_428x300

Har du funderat på att dra ner eller helt sluta använda alkohol eller andra droger? Har du börjat använda en medicin på ett destruktivt sätt? Är du orolig för att din vän dricker för mycket? Ibland kan det vara bra att ta hjälp av någon utomstående för råd och stöd.

Stockholms läns landsting erbjuder rådgivning och medicinskt/psykiatriskt stöd genom Beroendecentrums beroendemottagningar som finns utspridda i länet. 

Socialtjänsten i din kommun erbjuder stöd för att förebygga och motverka missbruk. Du har möjlighet att ansöka om t.ex. samtalsbehandling och annat socialt stöd. Ofta erbjuder kommunen även anonym rådgivning via telefon. Ring växeln i din kommun och berätta ditt ärende så får du hjälp att komma vidare.

Du kan också prova att besöka AA (Anonyma Alkoholister) eller NA (Anonyma Narkomaner) som ibland har särskilda möten för homosexuella, bisexuella och transpersoner. CA HBTQ (Anonyma Kokainisters HBTQ-grupp) inkluderar även andra droger än kokain. 

Mer information om vart du kan vända dig för råd och stöd hittar du på Drogportalen

Information för unga på Drugsmart

 

Sexperterna Rekommenderar