ALKOHOL & DROGER

ALLMÄNT

På Stockholms klubbscen har det alltid förekommit lagliga och olagliga droger, så även på läderscenen. Inte minst som hjälpmedel när man vill utmana kroppen vid tex töjning eller fisting. Mer om bdsm och droger hittar du i en specialartikel, klicka på Alkohol & drogerrubriken och klicka vidare från det.

Lagliga droger är till exempel alkohol och vissa narkotikaklassade läkemedel som bara får köpas med recept. En del effekter av alkohol och andra droger kan upplevas som sköna, till exempel tillfälligt förhöjd sexlust eller att det känns lättare att slappna av och ta kontakt med andra. Andra effekter är obehagliga eller skadliga och riskerar att ge jobbiga konsekvenser både nu och i framtiden. Bland de olagliga drogerna finns bland annat kokain, amfetamin och ecstacy. Under den här fliken kan du läsa mer om de olika drogerna, biverkningar och vart du kan hitta stöd och hjälp.

Alkohol och många andra droger är beroendeframkallande, vare sig vi vill det eller ej. Beroendet kan kännas psykiskt och/eller fysiskt. Den som använder en drog regelbundet måste ofta ta större doser efter ett tag för att få samma effekt som tidigare. Så småningom kan drogen helt sluta ge kickar och istället ge enbart negativa känslor. Drogen kan då upplevas som nödvändig för att ens kunna känna sig ”vanlig” och klara av vardagslivet.

Den här sajten är en sajt som syftar till att öka sexualhälsan för personer inom SLM och bdsm-scenen oavsett om man är hivpositiv eller inte. Och oavsett om man dricker/tar illegala droger eller inte. Alkohol och drogers relation till sex är komplicerad, forskning visar bland annat att det finns samband mellan droganvändning, alkohol och oskyddat sex. Under ruset är det dessutom större risk att man missar kondomanvändning, så att vara väl förberedd och ha kondomer och glidmedel lättillgängligt är extra viktigt om man dricker alkohol eller tar illegala droger. En del droger och läkemedel används även i rent sexuella syften, såsom poppers, därför tycker vi det är viktigt att denna information finns tillgänglig på en sida som handlar om sexualhälsa. Att ha sex nyktert är alltid att föredra då ens omdöme inte är grumlat – vilket minskar risken att man gör något man annars inte skulle ha gjort, och kroppens signaler fungerar så att man inte skadas av att man exempelvis inte känner smärta.

Den här sidan förutsätter inte att läsaren är hivnegativ. På samma sätt utgår vi inte från att våra läsare inte använder alkohol och droger. Vi vill ge en bred och korrekt information om droger och dess konsekvenser, det är nödvändig för att kunna ha kontroll över sin hälsa. Vi blundar inte för de allvarliga och negativa konsekvenserna av användandet av alkohol och droger. Ett liv utan droger är alltid bättre än ett liv med droger eller överkonsumtion av alkohol. Vill du sluta använda alkohol och droger eller dra ned på konsumtionen eller få tips om vart man kan vända sig kan du kontakta oss och bli hänvisade till en plats nära dig. Kontakt Sexperterna på qruiser eller maila sexperterna@rfsl.se. Ta hand om dig, hemma och på klubben!

Var denna artikel värdefull?

Andra saker vi pratar om
BLOG

Puppy play

Puppy play Puppy Play är en form av rollspel och fetish inom BDSM-kulturen där utövarna tar sig an rollen av en hundvalp. Dessa kallas ofta för “Puppies” eller “Pups”, och…

Läs mer
BLOG

Sex, droger och samtalsstöd

Alla pratar om chemsex just nu känns det som. RFSL Stockholms bidrag till det är att vi har en samtalsmottagning för dig som använder droger, kanske i samband med sex.…

Läs mer
BLOG

SLAP!

Främlingar som träffas för att ge varandra en örfil! Straights. Queers. Se filmen här.

Läs mer