fbpx

SEX_UNDERGIVEN_428x300

I det undergivna finns många olika lager av njutning. Att vara duktig, att få vara ingenting, vara ett hål, vara behövd, vara överflödig, vara en tjänare eller att inte vara värdig att få sitta vid samma bord som sin master. Det kan också handla om frihet från ansvar vilket i dagens samhälle kan kännas som något fantastiskt. För vissa är det ett tillstånd man går in och ut ur, i eller utanför sängen. Andra njuter av att känna sig ägd dygnet runt, hela veckan.

Att gå in en lek så fullständigt ställer krav på att mastern kan erbjuda den dominans eller omhändertagandet som den undergivne behöver. Det krävs också att mastern respekterar de gränser som bör förhandlas fram innan leken början. Innan leken börjar bör alla gå in som jämlikar för det är en hel del att gå genom. Inte bara kondomanvändningen utan också om den undergivna får lånas ut, stopp-tecken och andra spännande eller nödvändiga saker. Visst ligger spänningen i att förlora kontrollen men det bör ske inom gränser man faktiskt kan prata om innan.

Sexperterna Rekommenderar