HIV OCH KÖNSSJUKDOMAR

Hepatiter

Hepatit orsakas av virus som angriper levern och orsakar inflammation. Det finns flera olika virus som orsakar olika typer av hepatit (Hepatit A, B, C, D, E, G). De vanligaste formerna är Hepatit A, B och C.

Hepatit ger ofta, men inte alltid symptom som huvudvärk och influensaliknande symptom, trötthet och värk i kroppen. Man kan även förlora aptiten och kräkas. Huden och ögonvitorna blir gulaktiga vilket är anledningen till att infektionen också kallas gulsot. Hepatit C är dock ett undantag, se nedan. Alla får dock inte symptom, vilket innebär att man kan leva med hepatit utan att veta om det. Därför är det bra att testa sig med jämna mellanrum, i synnerhet om man utsatt sig för risk för överföring. Det är även omtanke för andra då du på det sättet kan undvika att föra vidare viruset.

De flesta former av hepatit läker ut av sig själv, men ibland utvecklar man en kronisk variant av infektionen. Även om man har en kronisk hepatitinfektion kan man leva mer eller mindre som vanligt. Man bör dock tänka på risken för överföring, samt undvika alkoholintag.

Hepatit klassas i Smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, vilket innebär att om du i test visar dig ha hepatit måste genomgå en så kallad partnerspårning eller smittspårning. För att kunna hitta fler som kanske har hepatit blir man ombedd att uppge vilka man har haft sex med på sista tiden. Det kan kännas lite konstigt men det är ett bra sätt att visa omtanke för de man haft sex med. Man ger dem en möjlighet att hålla koll på att de mår bra. Det är det här som är smittspårning – tråkigt ord, men en bra grej! Kom ihåg att du även måste gå och testa dig om du misstänker att du kan ha fått hepatit.

Hepatit A

Oftast får man Hepatit A genom mat eller annan föda. Viruset kan även föras ut genom avföringen vilket betyder att det kan överföras om man inte tvättar händerna noga, eller vid rimming (rimming är att man slickar röv). Infektionen är ovanlig i Sverige, men förekommer desto mer i många andra länder, till exempel i Asien och Afrika. Ett bra sätt att undvika Hepatit A är att sköta sin personliga hygien och att tvätta händerna noga om man vistas i länder där hygienstandarden är låg. Viruset kan även överleva länge i till exempel musslor och ostron.

Viruset orsakar en inflammation i levern, som då inte kan bryta ned vissa ämnen. Man kan även bli känsligare för alkohol och vissa mediciner.

Hepatit A kan inte behandlas. Infektionen läker dock oftast ut av sig själv. Endast i mycket sällsynta fall kan infektionen leda till att cellvävnad i levern dör (levernekros). Det finns effektivt vaccin som skyddar mot infektionen, fråga på din vårdcentral, vaccinationsmottagning eller där du brukar testa dig. Har man haft Hepatit A en gång blir man i regel immun för resten av livet och därmed kan man inte få infektionen igen.

Hepatit B

Hepatit B sprids genom blod och kroppsvätskor. Blodtransfusioner och öppna sår är tänkbara överföringsvägar, men även att man delar sprutor och nålar. Dessutom överförs viruset genom sexuella kontakter. Du kan förebygga överföring av Hepatit B genom att undvika att dela nålar och sprutor med andra, samt att ha kondom vid olika former av sex.

Viruset orsakar en inflammation i levern, som då inte kan bryta ned vissa ämnen. Man kan även bli känsligare för alkohol och vissa mediciner. Infektionen kan även påverka kroppens hormoner och blodets förmåga att levra sig.

Hepatit B kan inte behandlas utan läker oftast ut av sig själv. I undantagsfall blir infektionen kronisk. Har man haft Hepatit B en gång blir man oftast immun mot infektionen för resten av livet. Det finns ett effektiv vaccin för Hepatit B. Du som är kille som har sex med killar har rätt att bli vaccinerad gratis på Venhälsan i Stockholm. Annars kan du gå till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

Hepatit C

Hepatit C sprids genom blod, blodtransfusioner, vissa former av sex och genom att man delar på nålar och sprutor. Hälften av dem som fått infektionen utvecklar en kronisk variant av infektionen. Förekomsten av Hepatit C har under de senaste åren ökat bland killar som har sex med killar i Sverige och Europa. En del forskning tyder på att man är mer mottaglig för Hepatit C om man lever med hiv, och att Hepatit C mer sällan läker ut av sig själv.

Sedan 1992 testas allt blod för Hepatit C. Har man fått en blodtransfusion innan detta år bör man testa sig då man kan ha smittats genom transfusionen.

Den vanligaste sexuella överföringsvägen av Hepatit C är att man delar sexutrustning, som exempelvis dildos och analsköljningsutrustning, eller att flera personer blir påsatta eller fistade av samma person utan att kondomen eller handskarna byts emellan. Eftersom viruset överlever lång tid utanför kroppen kan det även överföras då man delar exempelvis glidmedelsbehållare vid fisting.

Till skillnad från andra former av hepatit uppvisar Hepatit C sällan några symptom alls. Endast ett fåtal uppvisar symptom i form av gulaktig hud och ögonvitor, samt illamående och trötthet. Eftersom infektionen är så svår att upptäcka är det viktigt att man testar sig, framför allt om man misstänker att man kan ha fått könssjukdomen. Testar man sig minskar man risken för överföring till andra.

Hepatit C kan läka ut av sig själv, men om infektionen finns kvar i kroppen en längre tid riskerar den att övergå i en kronisk form av Hepatit C, som med tiden kan ge leverskador. Ungefär hälften av dem som genomgår den ganska tuffa behandlingen för Hepatit C botas, men för personer som lever med hiv är den siffran betydligt lägre.

Var denna artikel värdefull?

Andra saker vi pratar om
BLOG

Puppy play

Puppy play Puppy Play är en form av rollspel och fetish inom BDSM-kulturen där utövarna tar sig an rollen av en hundvalp. Dessa kallas ofta för “Puppies” eller “Pups”, och…

Läs mer
BLOG

Sex, droger och samtalsstöd

Alla pratar om chemsex just nu känns det som. RFSL Stockholms bidrag till det är att vi har en samtalsmottagning för dig som använder droger, kanske i samband med sex.…

Läs mer
BLOG

SLAP!

Främlingar som träffas för att ge varandra en örfil! Straights. Queers. Se filmen här.

Läs mer